Hlavní obsah

pracovník

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

sociální: sociální pracovník/pracovnicesocial worker

výzkumný: výzkumný ústav/pracovník/úkol/projektresearch institute/worker/assignment/project

bag: bag boypracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

blue-collar: blue-collar worker(tovární) dělník, manuální pracovník

collar: blue-collar (worker)dělník, manuální pracovník

courtesy: courtesy clerkpracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

decision: decision makerrozhodovatel, pracovník/osoba s rozhodovací pravomocí

editorial: editorial staff(pracovníci) redakce

field: field workerterénní pracovník

handler: food handlerpracovník v potravinářství

maintenance: maintenance manúdržbář, pracovník údržby

occupational: occupational health and safety officerpracovník BOZP, bezpečnostní technik

officer: administrative officeradministrativní pracovník

officer: training officerškolící pracovník

probationary: probationary employeepracovník ve zkušební lhůtě

revenue: revenue officerpracovník finančního úřadu

senior: senior executivevedoucí pracovník

skeleton: ekon. skeleton staffnejnutnější počet pracovníků, kmenoví zaměstnanci k udržení chodu továrny, organizace ap.

staff: staff memberpracovník, člen personálu

staffing: staffing shortagenedostatek pracovníků

unrest: industrial unrestprojevy nespokojenosti pracovníků

white-collar: white collar workersúředníci, kancelářští pracovníci

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

underfunded: The company is underfunded and understaffed.Firma se potýká s nedostatkem financí i pracovníků.

bee: busy beepilný pracovník, pracant, včelička