Hlavní obsah

pracovník

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

sociální: sociální pracovník/pracovnicesocial worker

výzkumný: výzkumný ústav/pracovník/úkol/projektresearch institute/worker/assignment/project

bag: pracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašekbag boy

blue-collar: (tovární) dělník, manuální pracovníkblue-collar worker

collar: dělník, manuální pracovníkblue-collar (worker)

courtesy: pracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašekcourtesy clerk

decision: rozhodovatel, pracovník/osoba s rozhodovací pravomocídecision maker

editorial: (pracovníci) redakceeditorial staff

field: terénní pracovníkfield worker

handler: pracovník v potravinářstvífood handler

maintenance: údržbář, pracovník údržbymaintenance man

occupational: pracovník BOZP, bezpečnostní technikoccupational health and safety officer

officer: administrativní pracovníkadministrative officer

probationary: pracovník ve zkušební lhůtěprobationary employee

revenue: pracovník finančního úřadurevenue officer

senior: vedoucí pracovníksenior executive

skeleton: nejnutnější počet pracovníků, kmenoví zaměstnanci k udržení chodu továrny, organizace ap.ekon. skeleton staff

staff: pracovník, člen personálustaff member

staffing: nedostatek pracovníkůstaffing shortage

unrest: projevy nespokojenosti pracovníkůindustrial unrest

white-collar: úředníci, kancelářští pracovníciwhite collar workers

worker: pracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.aid worker

underfunded: Firma se potýká s nedostatkem financí i pracovníků.The company is underfunded and understaffed.

bee: pilný pracovník, pracant, včeličkabusy bee

pracovník: pracovníciworkers, personál staff