Hlavní obsah

sociální

Přídavné jméno

  1. (společenský) socialsociální vědysocial sciences
  2. (politika ap.) socialsociální dávkysocial (security) benefitssociální pracovník/pracovnicesocial workersociální státwelfare statesociální zabezpečenísocial securitysociální demokraciesocial democracy

Vyskytuje se v

péče: social caresociální péče

podpora: social security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistancesociální podpora

příslušenství: sanitary facility, bathroom (and lavatory)sociální příslušenství

síť: social networkssociální sítě

status: social statussociální status

výhoda: social benefits, zaměstnanecké employee benefits, mimoplatové fringe benefitssociální výhody

zabezpečení: pension/social security schemedůchodové/sociální zabezpečení

zařízení: sanitary facilitiessociální zařízení

department: BrE Department of Health and Social SecurityMinisterstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení

en suite: en suite bedroompokoj s vlastním sociálním zařízením v hotelu ap.

fabric: social fabricsociální struktura

facility: sanitary facilitiessociální zařízení

media: social mediasociální média

sanitary: sanitary facilitiessociální zařízení, hygienické zázemí budovy ap.

social: social networkssociální sítě

welfare: ekon. welfare statestát blahobytu, sociální stát

inequality: social inequalitiessociální nerovnosti

sociální: social sciencessociální vědy