Hlavní obsah

staffing [ˈstɑːfɪŋ]

Vyskytuje se v

cutback: snižování stavu zaměstnancůstaff cutbacks

editorial: (pracovníci) redakceeditorial staff

full-time: zaměstnanci (pracující) na plný úvazekfull-time staff

levelling: nivelační laťlevelling staff/rod

nursing: ošetřující personálnursing staff

paramedical: nelékařský zdravotnický personálparamedical staff

pastoral: biskupská berla symbol biskupské hodnostipastoral staff

sale: odbytový personál, zaměstnanci odbytusales staff

secretarial: sekretářky, kancelářské sílysecretarial staff

skeleton: nejnutnější počet pracovníků, kmenoví zaměstnanci k udržení chodu továrny, organizace ap.ekon. skeleton staff

staff: redakceeditorial staff

staffing: obsazenost pracovních míststaffing levels

notový: notová osnovastave, AmE staff

pracovník: pracovníciworkers, personál staff

sbor: učitelský sbor(teaching) staff

služební: služební vchodservice door, pro zaměstnance též staff entrance

štáb: voj. generální štábgeneral staff

vstup: Nepovolaným vstup zakázánAuthorized Personnel/Persons Only, jen pro zaměstnance Staff only

zajištění: personální zajištěnístaffing

učitelský: učitelský sborteaching staff

žerď: na půl žerdi vlajka(flown) at half-mast/staff