Hlavní obsah

editorial [ˌedɪˈtɔːrɪəl]

Vyskytuje se v

staff: editorial staffredakce

redakční: editorial revisionredakční úprava

editorial: editorial staff(pracovníci) redakce