Hlavní obsah

column [ˈkɒləm]

Vyskytuje se v

head: column headhlavice sloupu

route: voj. column of routepochodový útvar, pochodová formace

table: table columnsloupec tabulky

jónský: Ionic columnarchit. jónský sloup

morový: (memorial) plague columnmorový sloup

rubrika: sports columnsportovní rubrika

prostřední: in the middle columnv prostředním sloupci