Hlavní obsah

complex [ˈkɒmpleks]

Přídavné jméno

  1. složitý, spletitý, komplexní celek, osobnost ap.
  2. complex sentencesouvětí podřadné
  3. složený ze dvou či více částí, komplexní, smíšenýmat. complex fractionsložený zlomekmat. complex numberkomplexní číslocomplex particlesložená částice

Podstatné jméno

  1. komplex staveb
  2. celek, souhrn, soubor čeho cest ap.military-industrial complexvojensko-průmyslový komplex

Vyskytuje se v

sentence: complex sentencesouvětí podřadné

superiority: superiority complexkomplex nadřazenosti

komplex: inferiority complexkomplex méněcennosti

souvětí: compound/complex sentencesouřadné/podřadné souvětí

zlomek: complex/compound fractionsložený zlomek

complex: complex sentencesouvětí podřadné