Hlavní obsah

složený

Přídavné jméno

  1. (z více částí) compound, composite, z čeho/koho composed of sth/sb, comprising sth/sb, consisting of sth/sbtým složený z hráčů ...team comprising players ...slovo složené složeninacompound (word)
  2. (přeložený) folded (up)

Vyskytuje se v

kauce: složit kauci za kohobail sb out, give bail for sb, zálohu make a deposit

přísaha: složit přísahutake an oath, při nástupu do funkce be sworn in

slib: složit slib prezident, porota ap.be sworn in

složení: složení výrobkupotraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials used

složit: složit ruce na prsoufold one's arms

složit: složit přísahutake an oath, při nástupu do funkce be sworn in

složit: složit kauciza koho bail sb out, za co za byt ap. make a deposit on sth

stan: složit stantake down a tent

záloha: složit zálohu na comake/put down/pay a deposit on sth

závorka: složené závorkybraces, curly brackets

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zlomek: složený zlomekcomplex/compound fraction

báseň: složit báseňcompose a poem

složit: Židle se dá snadno složit.The chair folds easily.

složit: složit báseňwrite a poem

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.