Hlavní obsah

slib

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vyjádření závazku) promise(čestné slovo) word (of honour)(zavazující) pledge(ujištění) assurancedát komu (svůj) slibmake a promise to sb, give sb one's promisedodržet slib, dostát slibukeep one's promise, live up to one's promise
  2. (přísaha) vow, oath, swearingsložit slib prezident, porota ap.be sworn in

Vyskytuje se v

mlčenlivost: slib mlčenlivostioath of silence, pledge of secrecy

planý: plané slibyempty promises

řeholní: círk. řeholní slibmonastic vow, profession

splnit: splnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise

porušit: porušit slovo/slibbreak one's word/promise

slíbit: Slíbil, že to auto zkontroluje.He promised to check the car.

vázat: být vázán slibembe bound by a pledge

že: Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.

deliver: splnit svůj slibdeliver on one's promise

honour: slíbit na svou čestpromise upon one's honour

make: dát slib, slíbit (že)make a promise

pledge: slavnostně slíbitmake a pledge

promise: dát slibmake a promise

secrecy: vázaný slibem mlčenlivostisworn to secrecy

silence: slib mlčenlivostioath of silence

sworn: vázaný slibem mlčenlivostisworn to secrecy

undertaking: zavázat se, slíbit udělat cogive an undertaking to do sth

vow: být vázán slibem mlčeníbe under a vow of silence

wedding: svatební slibwedding vows

any: Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.I'm not making any promises.

slib: složit slib prezident, porota ap.be sworn in