Hlavní obsah

slib

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vyjádření závazku) promise(čestné slovo) word (of honour)(zavazující) pledge(ujištění) assurancedát komu (svůj) slibmake a promise to sb, give sb one's promisedodržet slib, dostát slibukeep one's promise, live up to one's promise
  2. (přísaha) vow, oath, swearingsložit slib prezident, porota ap.be sworn in

Vyskytuje se v

mlčenlivost: slib mlčenlivostioath of silence, pledge of secrecy

planý: plané slibyempty promises

řeholní: círk. řeholní slibmonastic vow, profession

splnit: splnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise

porušit: porušit slovo/slibbreak one's word/promise

slíbit: Slíbil, že to auto zkontroluje.He promised to check the car.

vázat: být vázán slibembe bound by a pledge

že: Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.

deliver: deliver on one's promisesplnit svůj slib

honour: promise upon one's honourslíbit na svou čest

make: make a promisedát slib, slíbit (že)

pledge: make a pledgeslavnostně slíbit

promise: make a promisedát slib

secrecy: sworn to secrecyvázaný slibem mlčenlivosti

silence: oath of silenceslib mlčenlivosti

sworn: sworn to secrecyvázaný slibem mlčenlivosti

undertaking: give an undertaking to do sthzavázat se, slíbit udělat co

vow: be under a vow of silencebýt vázán slibem mlčení

vow: make a vow of loyaltysložit slib poslušnosti

vow: break one's vowporušit (svůj) slib

wedding: wedding vowssvatební slib

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

promise: break one's promiseporušit čí slib