Hlavní obsah

word [wɜːd]

Podstatné jméno

 1. slovo část věty, výrazcuss wordzaklení, sprosté slovoGod's Word, Word of Godslovo Boží Biblevýp. word wrapzalamování slov v textovém editoru
 2. words text, slova písně
 3. words přen.ostrá debatahave words with sbpohádat se, vyříkat si to, rafnout se, vjet si do vlasů, důrazně si promluvit s kým, vytmavit to komuhovor. have a word with sbpromluvit si s kým krátce
 4. of sth zpráva, informace, vzkaz o čemsend word of sthvzkázat, oznámit komu co
 5. slib, slovogive one's worddát své slovoupon my wordna mou čest

Fráze

 1. eat one's words uznat svůj omyl, vzít svá slova zpět
 2. be a (wo)man of few words moc toho nenamluvit, být nemluvný člověk
 3. from the word go od samého počátku
 4. in sb's (own) words podle (vlastních) slov koho při citování
 5. in a word zkrátka shrnutí řečeného
 6. be lost for words nemít slov překvapením ap.
 7. hovor.mark my words dej na slova, to mi věř varování
 8. by word of mouth ústně šířit se ap.
 9. man/woman of his/her word spolehlivý člověk, kdo drží slovo
 10. in other words jinak řečeno, jinými slovy
 11. say the word dát pokyn k akci ap.
 12. too sth for words neskutečně, nevýslovně jaký hloupý ap.
 13. be true to one's word dodržet slovo
 14. word for word doslovně, slovo od slova, doslova opakovat řečené ap.

Vyskytuje se v

edgeways: get a word in edgewaysdostat se (konečně) ke slovu

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

operative: the operative wordnejdůležitější slovo na nějž se klade důraz

word: wordstext, slova písně

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

battle: battle of wordsslovní potyčka

break: break one's wordporušit slovo

completion: výp. word completionnašeptávátko

duel: duel of wordsslovní přestřelka

endearment: words of endearmentněžnůstky

fumble: fumble for words(těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovat

game: word gamehra se slovy

get in: get a word indostat se ke slovu v řeči jiných

god: náb. Word of God, God's Wordslovo Boží Bible

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

send: send wordvzkázat

spoken word: spoken word albumalbum mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textem

syllable: one-syllable wordsjednoslabičná slova

taboo: taboo wordsneslušná slova, vulgarismy

begin: The word begins with an I.Slovo začíná na I.

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

last: He recorded every last word.Nahrál každé slovo.

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

not: not a wordani slovo

utter: Without uttering a word.Aniž by řekl slovo.

mouth: by word of mouthústně sdělit ap.

mum: Mum's the word!Nikomu ani muk!, Jazyk za zuby!