Hlavní obsah

wording [ˈwɜːdɪŋ]

Vyskytuje se v

edgeways: get a word in edgewaysdostat se (konečně) ke slovu

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

operative: the operative wordnejdůležitější slovo na nějž se klade důraz

word: wordstext, slova písně

word: wordsostrá debata

word: dirty wordsprosté slovo

word: eat one's wordsuznat svůj omyl, vzít svá slova zpět

word: be a (wo)man of few wordsmoc toho nenamluvit, být nemluvný člověk

word: from the word good samého počátku

word: never have a good word to say about sb/sthstále kritizovat koho/co, nemít vlídného slova pro koho/co

word: in sb's (own) wordspodle (vlastních) slov koho při citování

word: in a wordzkrátka shrnutí řečeného

word: be lost for wordsnemít slov překvapením ap.

word: mark my wordsdej na má slova, to mi věř varování

word: by word of mouthústně šířit se ap.

word: man/woman of his/her wordspolehlivý člověk, kdo drží slovo

word: in other wordsjinak řečeno, jinými slovy

word: too sth for wordsneskutečně, nevýslovně jaký hloupý ap.

word: be true to one's worddodržet slovo

word: word for worddoslovně, slovo od slova, doslova opakovat řečené ap.

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

battle: battle of wordsslovní potyčka

break: break one's wordporušit slovo

completion: výp. word completionnašeptávátko

duel: duel of wordsslovní přestřelka

endearment: words of endearmentněžnůstky

fumble: fumble for words(těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovat

game: word gamehra se slovy

get in: get a word indostat se ke slovu v řeči jiných

god: náb. Word of God, God's Wordslovo Boží Bible

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

meaning: word meaningvýznam slova

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

send: send wordvzkázat

spoken word: spoken word albumalbum mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textem

stuck: be stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.

stuck: BrE be stuck for wordsnevědět, co říct, nemít slov

syllable: one-syllable wordsjednoslabičná slova

taboo: taboo wordsneslušná slova, vulgarismy

word: cuss wordzaklení, sprosté slovo

word: God's Word, Word of Godslovo Boží Bible

word: výp. word wrapzalamování slov v textovém editoru

word: have words with sbpohádat se, vyříkat si to, rafnout se, vjet si do vlasů, důrazně si promluvit s kým, vytmavit to komu

word: hovor. have a word with sbpromluvit si s kým krátce

word: send word of sthvzkázat, oznámit komu co

word: get/put the word outoznámit (to), vyhlásit (to), ohlásit (to) dát vědět ostatním

word: give/keep one's worddát/dodržet své slovo

word: upon my wordna mou čest

begin: The word begins with an I.Slovo začíná na I.

get around: Word got around that ...Rozkřiklo se, že...

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

last: He recorded every last word.Nahrál každičké slovo.

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

not: not a wordani slovo

utter: Without uttering a word.Aniž by řekl slovo.

word: We must get word to him.Musíme mu dát zprávu.

mouth: by word of mouthústně sdělit ap.

mum: Mum's the word!Nikomu ani muk!

dělení: dělení slov na řádkuword division, hyphenation

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

druh: slovní druhword class, part of speech

držet: držet slovokeep one's word

editor: textový editortext editor, word processor

jinak: jinak řečenoin other words

pípnout: přen. ani nepípnoutbe as quiet as a mouse, not breathe a word

pořádek: ling. pořádek slovword order

přízvučný: ling. přízvučné slovostressed word

přízvuk: ling. slovní přízvuk(word) accent

slovní: slovní hříčkapun, play on words

slovo: slovo od slova opakovat ap.word for/by word

slovo: sprosté slovoswear/four-letter word, form. expletive

slovo: jinými slovy ...in other words ...

slovo: náb. slovo božíthe Word of God

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)

slovo: dodržet své slovokeep one's word, be as good as one's word

složený: slovo složené složeninacompound (word)

správný: najít to správné slovofind the right word

textový: výp. textový editor/procesortext editor/word processor

tvorba: ling. tvorba slovword formation, formation of words

tvoření: ling. tvoření slovword formation

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

zkrátka: zkrátka a dobřesimply (expressed), in a word

znění: následujícího znění ...worded as follows ...

zpracování: zpracování textu na počítačiword processing

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

doplnit: Doplňte chybějící slova.Fill in the missing words.

končit: slova končící na ...words ending in ...