Hlavní obsah

tvoření

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

tvořit: být tvořen čímbe composed, consist, be comprised, be made up of sth

tvořit: Les je tvořen převážně borovicemi.The forest comprises mostly pines.

productive: form. be productive of sthtvořit, vytvářet co

circle: The path circles the park.Cesta tvoří kruh kolem parku.

make up: The group is made up of three ...Skupina je tvořena třemi/sestává ze tří ...