Hlavní obsah

přenesený

Vyskytuje se v

přenést: přenést koho zpět do realitybring sb back to reality

přenést se: přenést se do minulostigo back in time

význam: v přeneseném významuin a figurative sense

carry: přenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.carry sb through sth

devolve: přenést odpovědnost na kohodevolve responsibility to sb

reverse: přenesení daňové povinnosti z DPHreverse charge

přenesený: v přeneseném smyslu slovain the figurative sense (of the word)