Hlavní obsah

přenesený

Vyskytuje se v

přenést: přenést koho zpět do realitybring sb back to reality

přenést: přenést náklady na koho spotřebitele ap.offload the costs onto sb

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

přenést se: přenést se do minulostigo back in time

přenést se: přenést se přes neshodyovercome the disagreements

význam: v přeneseném významuin a figurative sense

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth

carry: carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.

devolve: devolve responsibility to sbpřenést odpovědnost na koho

responsibility: place the responsibility on sbpřenést odpovědnost na koho

reverse: reverse chargepřenesení daňové povinnosti z DPH

transport: be transported back in timepřenést se zpět v čase