Hlavní obsah

význam

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (myšlenkový) meaning(smysl slova ap. též) sense(podstata) substancevýznam slovaword meaning/sense, meaning/sense of a wordv přeneseném významuin a figurative sense
  2. (smysl) sense(něco dělat ap.) pointTo nemá význam.There's no point., It's pointless.
  3. (důležitost) significance, importanceform. import(v daném případě) relevance(hodnota) valuemít velký význam pro cobe of great importance to/for sthpřikládat čemu velký významattach great importance to sth

Vyskytuje se v

okrajový: be of peripheral importancemít jen okrajový význam

přikládat: attach/attribute/assign importance to sthpřikládat význam čemu

capital: of capital importancezásadní důležitosti, zásadního významu

discount: I discount rumours.Fámám nepřikládám význam.

equal: be of equal importancemít stejný význam

extension: by extensionv širším pojetí/záběru/významu/slova smyslu

false: ling. false friend= podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významem

meaning: word meaningvýznam slova

peripheral: be of peripheral importancemít okrajový význam

value: attach great value to sthpřikládat čemu velký význam

difference: make a (lot of) differencemít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čem

význam: in a figurative sensev přeneseném významu