Hlavní obsah

substance [ˈsʌbstəns]

Vyskytuje se v

hazardous: substances hazardous to healthzdraví nebezpečné látky

inorganic: inorganic substancesanorganické látky

ozone: ozone depleting substances(chemické) látky poškozující ozónovou vrstvu