Hlavní obsah

point [pɔɪnt]

Podstatné jméno

 1. tvrzení, fakt, názor co je vyjádřeno, řečenopoint of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednánípoint of lawprávní otázka věci
 2. You have a point there.V tom máš pravdu.take sb's pointsouhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit koho
 3. the point to (hlavní) jde, podstata diskuse ap., pointaThe point is that...Jde o to, že...That is not the point.O to tady nejde.
 4. of/in sth smysl čehoThere's no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.
 5. stránka, vlastnost, aspektat all pointsve všech ohledech, po všech stránkáchhave (its) good points and bad pointsmít své klady a záporysb's strong pointčí silná stránkabe on pointsedět, být trefný/k věci, hovor. být suprový/parádní/perfektní moderní, přesně se hodící ap.
 6. bod, místo v prostoru ap.
 7. okamžik, bod v čase, chvíleat some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnuat this pointv tuto chvíliturning point(rozhodující) obratpoint of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu
 8. špička, hrot jehly ap.hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní
 9. celý(ch) označení desetinné čárkyfive point threepět celých tři
 10. sport.bod získaný ap.sport. win on pointsvyhrát na body v boxu
 11. points (of the compass), cardinal points světové strany označení na kompasu, jih ap.
 12. point(s) BrE, žel.výhybkažel. point turnervýhybkářžel. point railjazyk výměnyAmE= switch
 13. (power) point BrE, elektr.zásuvka ve zdi
 14. tečka nad písmenem ap.
 15. (decimal) point desetinná čárka, celých ... při čtení desetinných číselFive point seven.Pět celých sedm.

Vyskytuje se v

bullet: bullet (point)kulatá odrážka, puntík v textu

cut-off: cut-off (point)nejzazší mez pro ukončení ap.

fact: in (actual) fact, in point of factvlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktu

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

return: point of no returnsituace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavit

sore: a sore point with sbchoulostivá záležitost pro koho

brownie: hovor. score brownie points with sbšplhnout si u koho

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

critical: critical pointkritický bod

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

interrogation: interrogation point/markotazník

mass: fyz. mass pointhmotný bod

midway: midway pointpůle poločasu, období ap.

objection: práv. objection in point of factfaktická námitka

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

plug: double plug pointdvouzdířková zásuvka

point-blank: at point-blank rangezblízka, z bezprostřední blízkosti zastřelit ap.

radiant: astron. radiant pointradiant místo na obloze, z nějž zdánlivě vychází roj meteorů

screwdriver: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

strong: sb's strong pointčí silná stránka

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

transition: fyz. transition pointbod přeměny mezi skupenstvími

uselessness: ... to the point of uselessness... že/až se nedá použít

vanishing point: shrink to vanishing pointvytratit se, stát se zcela zanedbatelným

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

take: take sb's pointchápat koho, rozumět komu

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.