Hlavní obsah

point [pɔɪnt]

Podstatné jméno

 1. tvrzení, fakt, názor co bylo napsáno či řečenopoint of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednánípoint of lawprávní otázka věci
 2. You have a point there.V tom máš pravdu.take sb's pointsouhlasit s kým, uznat, že má pravdu kdo
 3. the point to hlavní, ústřední téma o co jde, podstata diskuse ap.The point is that...Jde o to, že...That is not the point.O to tady nejde.
 4. of/in sth smysl čehoThere is no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.
 5. stránka, charakteristika, vlastnostsb's strong pointčí silná stránka
 6. bod, místo v prostoru ap.
 7. okamžik, bod v čase, chvíleat some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnuat this pointv tuto chvíliturning point(rozhodující) obratpoint of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu
 8. špička, hrot jehly ap.hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní
 9. celý(ch) označení desetinné čárkyfive point threepět celých tři
 10. sport.bod získaný ap.sport. win on pointsvyhrát na body v boxu
 11. points světové strany označení na kompasu, jih ap.
 12. point(s) BrE, žel.výhybkažel. point turnervýhybkářžel. point railjazyk výměny
 13. BrE, elektr.zásuvka ve zdi
 14. tečka nad písmenem ap.
 15. (decimal) point desetinná čárka, celých ... při čtení desetinných číselFive point seven.Pět celých sedm.

Vyskytuje se v

bullet: bullet (point)kulatá odrážka, puntík v textu

fact: in (actual) fact, in point of factvlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktu

point: the pointto hlavní, ústřední téma o co jde, podstata diskuse ap.

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

return: point of no returnsituace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavit

sore: a sore point with sbchoulostivá záležitost pro koho

brownie: hovor. score brownie points with sbšplhnout si u koho

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

critical: critical pointkritický bod

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

interrogation: interrogation point/markotazník

mass: fyz. mass pointhmotný bod

midway: midway pointpůle poločasu, období ap.

objection: práv. objection in point of factfaktická námitka

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

plug: double plug pointdvouzdířková zásuvka

point-blank: at point-blank rangezblízka, z bezprostřední blízkosti, na krátkou vzdálenost zastřelit ap.

radiant: astron. radiant pointradiant místo na obloze, z nějž zdánlivě vychází roj meteorů

screwdriver: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

strong: sb's strong pointčí silná stránka

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

transition: fyz. transition pointbod přeměny mezi skupenstvími

uselessness: ... to the point of uselessness... že/až se nedá použít

vanishing point: shrink to vanishing pointvytratit se, stát se zcela zanedbatelným

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

take: take sb's pointchápat koho, rozumět komu

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.