Hlavní obsah

téma

Vyskytuje se v

odbočit: odbočit od tématuget off the point, digress from the topic

přejít: přejít na jiné témachange the subject

odběhnout: odběhnout od tématudigress from the topic, get off the subject