Hlavní obsah

subject

Předložka

  • subject to (a condition) pod (jednou) podmínkou čeho, pouze pokud uskutečnit se ap.subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

Vyskytuje se v

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

examination: be subjected to examinationbýt podroben výslechu

revision: be subject to revisionpodléhat možné změně údaje, předpisy ap.