Hlavní obsah

subject

Přídavné jméno

  1. be subject to sth podléhat čemu, být předmětem čeho na nějž se něco vztahujesubject to change without noticezměna vyhrazena, může se měnit bez (předchozího) upozornění v oznámení ap.
  2. to sth vystavený čemu vliv, pravidla ap.
  3. form.porobený, podmaněný národ, lid

Předložka

  • subject to (a condition) pod (jednou) podmínkou čeho, pouze pokud uskutečnit se ap.subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

Vyskytuje se v

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

examination: be subjected to examinationbýt podroben výslechu

revision: be subject to revisionpodléhat možné změně údaje, předpisy ap.

subject: be subject to sthpodléhat čemu, být předmětem čeho na nějž se něco vztahuje