Hlavní obsah

hodnota

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (význam) valueřidč. worth(cena) priceza tržní hodnotuat market valuemít nevyčíslitelnou hodnotube priceless
  2. (údaj) value(číslo) figure(na přístroji ap.) reading

Vyskytuje se v

daň: daň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VAT

nutriční: nutriční hodnotanutritive value

převrácený: mat. převrácená hodnotareciprocal

střední: střední hodnotamean value

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

přidaný: ekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistujeValue Added Tax, zkr. VAT

zaznamenat: Byly zaznamenány vysoké hodnoty...High values were detected...

biological: biological valuebiologická hodnota jídla

blank: výp. blank valueprázdná hodnota

grand: grand totalkonečná hodnota

median: median valuemedián, střední hodnota uspořádané množiny

net: ekon. net worthčisté jmění, čistá (účetní) hodnota firmy

nutrition: nutrition factsvýživové hodnoty

nutritional: nutritional valuevýživná hodnota

nutritive: nutritive valuevýživná hodnota

paradox: paradox of valueparadox hodnoty

redemption: ekon. redemption valueodkupní hodnota cenného papíru

tax: value added taxdaň z přidané hodnoty

term: ekon. in real termsv reálných hodnotách úrok ap.

value: artistic valueumělecká hodnota

value: utility valueužitná hodnota

value: value in use(reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užití

value: net assets valuečistá hodnota aktiv

value: value addedpřidaná hodnota

equivalent: be of equivalent valuemít stejnou hodnotu