Hlavní obsah

hodnota

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (význam) valueřidč. worth(cena) priceza tržní hodnotuat market valuemít nevyčíslitelnou hodnotube priceless
  2. (údaj) value(číslo) figure(na přístroji ap.) reading

Vyskytuje se v

daň: daň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VAT

převrácený: mat. převrácená hodnotareciprocal

střední: střední hodnotamean value

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

přidaný: ekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistujeValue Added Tax, zkr. VAT

zaznamenat: Byly zaznamenány vysoké hodnoty...High values were detected...

biological: biologická hodnota jídlabiological value

blank: prázdná hodnotavýp. blank value

grand: konečná hodnotagrand total

median: medián, střední hodnota uspořádané množinymedian value

nutrition: výživové hodnotynutrition facts

nutritional: výživná hodnotanutritional value

nutritive: výživná hodnotanutritive value

paradox: paradox hodnotyparadox of value

redemption: odkupní hodnota cenného papíruekon. redemption value

tax: daň z přidané hodnotyvalue added tax

term: v reálných hodnotách úrok ap.ekon. in real terms

value: umělecká hodnotaartistic value

equivalent: mít stejnou hodnotube of equivalent value

hodnota: za tržní hodnotuat market value