Hlavní obsah

biological [ˌbaɪəˈlɒdʒɪkəl]

Přídavné jméno

  1. biologický o organismech ap.biological engineeringbioinženýrstvíbiological valuebiologická hodnota jídlabiological sciencesbiologické přírodní vědy
  2. voj. biological weaponsbiologické zbraně

Vyskytuje se v

chemical: chemické a biologické zbraněchemical and biological weapons

vlastní: vlastní dítě/rodičebiological child/parents

biological: bioinženýrstvíbiological engineering