Hlavní obsah

reading [ˈriːdɪŋ]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

mind: read sb's mindčíst myšlenky komu

read: read musicznát noty

read into: read sth intosth vykládat si, chápat co jak i mylně

riot: read sb the riot actdůrazně napomenout, ostře pokárat koho

comprehension: reading comprehensionporozumění čtenému textu

glass: reading-glassesbrýle na čtení

matter: reading matterčtivo, (text ke) čtení co lze číst

meter: read the gas meterodčítat plynoměr

palm: read sb's palmčíst komu z ruky

reading: heavy readingnáročná četba

time: time for readingchvíle na čtení

each: He read each one of them.Přečetl je všechny.

go on: Go on reading.Čti dál., Pokračuj ve čtení.

lip: read sb's lipsodezírat ze rtů komu

read out: Shall I read it out for you?Mám vám to přečíst nahlas?

that: What is that you are reading?Co to čteš?