Hlavní obsah

tax [tæks]

Podstatné jméno

  • ekon.daň, poplatek státuafter taxpo zdaněnífor tax purposespro daňové účelytax consultantdaňový poradcetax arrearsdaňové nedoplatkytax pointdatum/okamžik zdanitelného plněnítax revenuesdaňové výnosy, příjmy z daníassess a taxstanovit daňvalue added taxdaň z přidané hodnotyexcise taxspotřební daňcapitation taxdaň z hlavyinheritance taxdědická daňpay-roll taxdaň ze mzdyflat taxjednotná daňluxury taxdaň z přepychu, přepychová daňreal estate taxdaň z nemovitostírevenue taxdůchodová daňtax lossztráta při zdanění odečitatelná z daněAmE, hovor. a sin taxdaň ze zdraví škodlivé spotřeby cigarety, alkohol ap.

Vyskytuje se v

excise: on sth spotřební daň z čeho z alkoholu ap.excise (tax)

tax with: sth obviňovat koho z čeho, dávat vinu komu za co, vyčíst komu cotax sb with

administrator: správce daněekon. tax administrator

advantage: daňová zvýhodněníekon. tax advantages

adviser: právní/daňový poradcelegal/tax adviser

assessment: daňový výměrekon. tax assessment

assessor: daňový odhadcetax assessor

avoidance: snižování základu daně legálními prostředkyekon. tax avoidance

base: daňový základekon. tax base

bracket: daňové pásmo, daňová kategorietax bracket

burden: daňové zatíženítax burden

collection: výběr danítax collection

collector: výběrčí danítax collector

concession: daňové úlevy, daňová zvýhodněníekon. tax concessions

consultancy: daňové poradenstvítax consultancy

consultant: daňový poradcetax consultant

corporate: daň z příjmu právnických osob firemcorporate income tax

corporation: daň z příjmu právnických osobcorporation income tax

defaulter: daňový neplatičtax defaulter

dividend: daň z dividenddividend tax

dodge: daňový únik, vyhýbání se daňové povinnostitax dodge

dodger: daňový neplatičtax dodger

environmental: ekologická daňenvironmental tax

estate: dědická daň, daň z pozůstalostiestate duty, AmE estate tax

evasion: daňový únik, daňové úniky, krácení daně neplacení daně v plné výšitax evasion

exemption: osvobození od daně, daňová výjimkatax exemption, exemption from taxation

fraud: daňový/pojišťovací/úvěrový podvodtax/insurance/credit fraud

free: osvobozený od danětax-free

haven: daňový ráj země s nízkými daněmiekon. tax haven

hike: zvýšení danítax hike

included: včetně danětax included

inclusive: včetně daněinclusive of tax

income tax: podat přiznání k dani z příjmufile an income tax return

liable: podléhat danibe liable to tax

loophole: vyhnout se placení danífind a tax loophole

luxury: daň z přepychuekon. luxury tax

output: DPH na výstupu, výstupní DPHoutput tax

overpaid: přeplatek danětax overpaid

pre-tax: zisk/příjem před zdaněnímpre-tax profit/earning

profit: zisk před zdaněním/po zdaněníekon. profit before tax/after tax

rebate: daňové přeplatky, vrácení přeplatku danětax rebate

refund: vrácení daně, vratky daníekon. tax refunds

return: daňové přiznáníekon. tax return

revenue: daňové výnosy, příjmy z danítax revenues

road tax: silniční známka potvrzující zaplacení silniční daněroad tax disc

source: daň (vybíraná) srážkou u zdrojetax deducted at source

stamp: kolektax stamp

stealth: skryté/neviditelné daně různé nepřímé poplatky do státní pokladnyekon. stealth taxes

swindle: daňový podvodtax swindle

tax: po zdaněníafter tax

tax-deductible: daňově uznatelné nákladytax-deductible expenses

turnover: daň z obratuekon. turnover tax

evade: vyhýbat se placení daníevade taxes

must: Musím zaplatit daň?Must I pay a tax?

dálniční: dálniční známka/nálepkatoll sticker, motorway tax sticker

daň: daň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VAT

daňový: daňové přiznánítax return

dědický: práv. dědická daňinheritance/death/estate tax, hist. estate duty

letištní: letištní poplatekairport tax

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

odpuštění: ekon. odpuštění danítax exemption

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

pobytový: tourist tax, sojourn taxpobytová taxa

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

podvod: ekon. daňový podvodtax fraud

poplatek: letištní poplatekairport tax

poradce: daňový poradcetax adviser/consultant

povinnost: ekon. daňová povinnosttax liability

pozůstalost: práv. daň z pozůstalostiinheritance/AmE estate tax, dříve BrE death/estate duty

příjem: ekon. daň z příjmuincome tax

přiznání: ekon. daňové přiznánítax return

ráj: daňový rájtax haven

allowance: daněprosté minimum, (minimální) nezdanitelná částka(tax) allowance

reforma: daňová reformatax reform

regresivní: ekon. regresivní daňregressive tax

silniční: silniční daň roční poplatek majitele vozidlaroad tax

spotřební: spotřební daňz alkoholu ap. excise (tax), daň ze spotřeby obecně consumption tax

srážka: ekon. srážka danětax deduction

úleva: daňové úlevytax relief/concessions

únik: ekon. daňový úniktax evasion

včetně: včetně daněinclusive of tax, daň zahrnuta tax included

výběrčí: výběrčí danítax collector

výnos: daňový výnostax revenue/yield

výpočet: ekon. výpočet danětax calculation

základ: ekon. daňový základtax base

odepsat: odepsat (si) co z danídeduct sth from one's taxes, set sth against tax

přidaný: ekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistujeValue Added Tax, zkr. VAT

trpělivost: zkoušet čí trpělivosttry/tax sb's patience

taxa: airport taxletištní taxa