Hlavní obsah

daň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poplatek) ekon. tax(clo ap.) duty(finanční odvod) levydaň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VATpřímá/nepřímá daňdirect/indirect taxuvalit daň na coimpose a tax on sth
  2. (trest, oběť) za co přen. penalty, forfeit for sth(výpalné - mafii ap.) protection (money)

Vyskytuje se v

dědický: práv. dědická daňinheritance/death/estate tax, hist. estate duty

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

odpuštění: ekon. odpuštění danítax exemption

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

plátce: plátce danětaxpayer

pozůstalost: práv. daň z pozůstalostiinheritance/AmE estate tax

příjem: ekon. daň z příjmuincome tax

přiznání: ekon. přiznání k dani z příjmuincome tax return

regresivní: ekon. regresivní daňregressive tax

silniční: silniční daň roční poplatek majitele vozidlaroad tax

spotřební: spotřební daňz alkoholu ap. excise (tax), daň ze spotřeby obecně consumption tax

srážka: ekon. srážka danětax deduction

včetně: včetně daněinclusive of tax, daň zahrnuta tax included

výběrčí: výběrčí danítax collector

výpočet: ekon. výpočet danětax calculation

odepsat: odepsat (si) co z danídeduct sth from one's taxes, set sth against tax

přidaný: ekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistujeValue Added Tax, zkr. VAT