Hlavní obsah

odpuštění

Podstatné jméno, rod střední

  • forgiveness, forgiving(trestu ap.) remissionekon. odpuštění dluhudebt forgiveness/remission, remission of debtekon. odpuštění danítax exemption

Vyskytuje se v

odpuštění: ekon. odpuštění dluhudebt forgiveness/remission, remission of debt

absolution: odpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešenígive/grant sb absolution

forgive: odpustit komu dluhforgive sb's debt

odpustit: odpustit sivyhnout se co refrain from sth, vynechat BrE hovor. give* sth a miss, odepřít si deny osf sth