Hlavní obsah

forgive [fəˈgɪv]

Slovesopt -gave, pp -given

  • sb sth odpustit, prominout komu co špatný skutek ap.forgive sb's debtodpustit komu dluh

Vyskytuje se v

forgive: odpustit komu dluhforgive sb's debt

odpustit: bibl. odpusť nám naše hříchyforgive us our sins

err: Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).To err is human (, to forgive divine).