Hlavní obsah

err [ɜː]

Vyskytuje se v

error: do sth in errorudělat co omylem

literal: literal (error)tisková chyba v novinách ap.

trial: by trial and errormetodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodou

clerical: clerical erroradministrativní chyba

computational: computational errorvýpočetní chyba

instrumental: instrumental errorschyby měřících přístrojů

judgment: error of judgmentchybný úsudek

judicial: judicial errorpochybení soudu, justiční omyl

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

margin: margin for errortolerance chyby, možná odchylka, možná chyba

message: výp. error messagehlášení chyby, chybová hláška

printer: printer's errortisková chyba

refraction: med. refraction errorrefrakční vada

technical: práv. technical errorformální chyba

trifling: trifling errordrobná chybička

typing: typing errorpřeklep při psaní na klávesnici ap.

check: Check the text for errors.Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.

hrubý: gross error, serious mistakehrubá chyba

justiční: miscarriage of justice, pochybení soudu judicial errorjustiční omyl

nedopatření: omylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertentlynedopatřením

selhání: human error/failureselhání lidského faktoru

výpočetní: computational errorvýpočetní chyba

narazit: I came across two errors.Narazil jsem na dvě chyby.

věcný: factual errorvěcná chyba

výpočet: calculation errorchyba ve výpočtu

err: To err is human (, to forgive divine).Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).