Hlavní obsah

trifling [ˈtraɪflɪŋ]

Vyskytuje se v

trifling: trifling errordrobná chybička

dělat: make fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kiddingdělat si legraci z koho/čeho

žabomyší: trifling disputežabomyší spor

lehký: take sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sthbrát co na lehkou váhu

špás: It's not to be trifled with.S tím nejsou žádné špásy.

trifle: a trifletrochu, kapánek