Hlavní obsah

včetně

Předložka

  • čeho including sth, inclusive of sth, sth included(počítaje v to) counting sthvčetně všech poplatků cena dovolené ap.all-inclusivevčetně daněinclusive of tax, (daň zahrnuta) tax included

Příslovce

  • inclusiveod pondělí do pátku včetněfrom Monday to Friday inclusive, AmE Monday through Friday

Vyskytuje se v

DPH: cena včetně DPHprice inclusive of/including VAT

included: tax includedvčetně daně

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

inclusive: inclusive of taxvčetně daně

inclusive: inclusive pricecena včetně všech poplatků, celková cena

VAT: price excluding/including VATcena bez/včetně DPH