Hlavní obsah

včetně

Předložka

  • čeho including sth, inclusive of sth, sth included(počítaje v to) counting sthvčetně všech poplatků cena dovolené ap.all-inclusivevčetně daněinclusive of tax, (daň zahrnuta) tax included

Příslovce

  • inclusiveod pondělí do pátku včetněfrom Monday to Friday inclusive, AmE Monday through Friday

Vyskytuje se v

DPH: cena včetně DPHprice inclusive of/including VAT

včetně: od pondělí do pátku včetněfrom Monday to Friday inclusive, AmE Monday through Friday

included: včetně danětax included

including: zahrnující mimo jiné, mimo jiné včetněincluding, but not limited to

inclusive: včetně daněinclusive of tax

VAT: cena bez/včetně DPHprice excluding/including VAT