Hlavní obsah

DPH

Zkratka

  • VAT, value added taxbýt plátcem DPHbe VAT registeredcena včetně DPHprice inclusive of/including VATbez DPHexclusive of VAT, excluding VAT

Vyskytuje se v

plátce: VAT registered companyplátce DPH

output: output taxDPH na výstupu, výstupní DPH

reclaim: ekon. VAT reclaimžádost o vrácení DPH

VAT: price excluding/including VATcena bez/včetně DPH

include: Does the price include VAT?Je v té ceně zahrnuto DPH?

DPH: price inclusive of/including VATcena včetně DPH