Hlavní obsah

included [ɪnˈkluːdɪd]

Přídavné jméno

  1. in sth zahrnutý, obsažený, začleněný v čemFood is included in the price.Jídlo je zahrnuto v ceně.
  2. mat. angle included by sthúhel sevřený čím přímkami

Příslovce

  • sth included včetně čehoza podst. jménemtax includedvčetně daněeverything includedse vším všudy cena ap.

Vyskytuje se v

included: sth includedvčetně čeho

including: not including sb/sthnepočítaje v to koho/co, bez koho/čeho

VAT: price excluding/including VATcena bez/včetně DPH

include: Does the price include VAT?Je v té ceně zahrnuto DPH?