Hlavní obsah

taxing [ˈtæksɪŋ]

Odvozená slova

tax

Vyskytuje se v

allowance: (tax) allowancedaněprosté minimum, (minimální) nezdanitelná částka

excise: excise (tax)on sth spotřební daň z čeho z alkoholu ap.

tax with: tax sb withsth obviňovat koho z čeho, dávat vinu komu za co, vyčíst komu co

administrator: ekon. tax administratorsprávce daně

advantage: ekon. tax advantagesdaňová zvýhodnění

adviser: legal/tax adviserprávní/daňový poradce

assessment: ekon. tax assessmentdaňový výměr

assessor: tax assessordaňový odhadce

avoidance: ekon. tax avoidancesnižování základu daně legálními prostředky

base: ekon. tax basedaňový základ

bracket: tax bracketdaňové pásmo

burden: tax burdendaňové zatížení

collection: tax collectionvýběr daní

collector: tax collectorvýběrčí daní

concession: ekon. tax concessionsdaňové úlevy, daňová zvýhodnění

consultancy: tax consultancydaňové poradenství

consultant: tax consultantdaňový poradce

corporate: corporate income taxdaň z příjmu právnických osob firem

corporation: corporation income taxdaň z příjmu právnických osob

cut: tax cutssnížení daní

defaulter: tax defaulterdaňový neplatič

dividend: dividend taxdaň z dividend

dodge: tax dodgedaňový únik, vyhýbání se daňové povinnosti

dodger: tax dodgerdaňový neplatič

environmental: environmental taxekologická daň

estate: estate duty, AmE estate taxdědická daň, daň z pozůstalosti

evasion: tax evasiondaňový únik, daňové úniky

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka

fraud: tax/insurance/credit frauddaňový/pojišťovací/úvěrový podvod

free: tax-freeosvobozený od daně

haven: ekon. tax havendaňový ráj země s nízkými daněmi

hike: tax hikezvýšení daní

included: tax includedvčetně daně

inclusive: inclusive of taxvčetně daně

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

income tax: be liable to income taxpodléhat dani z příjmu

liable: be liable to taxpodléhat dani

loophole: find a tax loopholevyhnout se placení daní

luxury: ekon. luxury taxdaň z přepychu

output: output taxDPH na výstupu

overpaid: tax overpaidpřeplatek daně

pre-tax: pre-tax profit/earningzisk/příjem před zdaněním

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

rebate: tax rebatedaňové přeplatky, vrácení přeplatku daně

refund: ekon. tax refundsvrácení daně, vratky daní

return: ekon. tax returndaňové přiznání

return: make a return to the tax officepodat daňové přiznání

revenue: tax revenuesdaňové výnosy, příjmy z daní

road tax: road tax discsilniční známka potvrzující zaplacení silniční daně

source: tax deducted at sourcedaň (vybíraná) srážkou u zdroje

stamp: tax stampkolek

stealth: ekon. stealth taxesskryté/neviditelné daně různé nepřímé poplatky do státní pokladny

swindle: tax swindledaňový podvod

tax: after taxpo zdanění

tax: for tax purposespro daňové účely

tax: tax consultantdaňový poradce

tax: tax arrearsdaňové nedoplatky

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

tax: tax revenuesdaňové výnosy

tax: assess a taxstanovit daň

tax: value added taxdaň z přidané hodnoty

tax: excise taxspotřební daň

tax: capitation taxdaň z hlavy

tax: inheritance taxdědická daň

tax: pay-roll taxdaň ze mzdy

tax: flat taxjednotná daň

tax: luxury taxdaň z přepychu, přepychová daň

tax: real estate taxdaň z nemovitostí

tax: revenue taxdůchodová daň

tax: tax lossztráta při zdanění odečitatelná z daně

tax: AmE, hovor. a sin taxdaň ze zdraví škodlivé spotřeby cigarety, alkohol ap.

tax-deductible: tax-deductible expensesdaňově uznatelné náklady

turnover: ekon. turnover taxdaň z obratu

evade: evade taxesvyhýbat se placení daní

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?

dálniční: dálniční známka/nálepkatoll sticker, motorway tax sticker

daň: daň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VAT

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

daň: uvalit daň na coimpose a tax on sth

daňový: daňové přiznánítax return

daňový: daňový poradcetax consultant/advisor

dědický: práv. dědická daňinheritance/death/estate tax, hist. estate duty

letištní: letištní poplatekairport tax

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

odpuštění: ekon. odpuštění danítax exemption

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

pobytový: pobytová taxatourist tax, sojourn tax

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

podvod: ekon. daňový podvodtax fraud

poplatek: letištní poplatekairport tax