Hlavní obsah

trpělivost

Podstatné jméno, rod ženský

  • patience(strpení, shovívavost) form. forbearancezkoušet čí trpělivosttry/tax sb's patience

Vyskytuje se v

pokoušet: pokoušet čí trpělivosttry sb's patience

zkoušet: zkoušet čí trpělivosttry sb's patience

inexhaustible: inexhaustible patiencenekonečná trpělivost

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

much: with as much patience as is possibles co největší trpělivostí

the: We must have the patience to ...Musíme mít tu trpělivost a ...