Hlavní obsah

zkoušet

Nedokonavé sloveso

  1. (ověřovat kvalitu ap.) co try (out), be trying sth(testovat) test sthzkoušet čí trpělivosttry sb's patienceZatím jsem to nezkoušel.I haven't tried it yet. viz též zkusit
  2. zkoušet (si) (oblečení) co try (on) sth
  3. (ověřovat znalosti) koho examine sb, koho/co test sb/sth(konat zkoušky) give examinationszkoušet koho z matematikyexamine sb in mathematics
  4. (pokoušet se) co try, attempt sth
  5. (divadelní hru ap.) co rehearse(procvičovat) practise sth

Vyskytuje se v

trpělivost: try/tax sb's patiencezkoušet čí trpělivost

bite: AmE, hovor. put the bite on sb for sthříct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o co

exam: give examszkoušet učitel ap.

trial: give sth a trial(vy)zkoušet, zkusit co

trier: be a trierstále to zkoušet, nevzdávat to, být nezmar

try: Keep trying.Zkoušej to dál., Nevzdávej to.

zkoušet: try sb's patiencezkoušet čí trpělivost