Hlavní obsah

studovat, ob. študovat

Nedokonavé sloveso

  1. (na škole) kde study at sth, be a student of sthStudoval na místní univerzitě.He studied at a local university.
  2. (obor ap.) co study, read, do sth, be a student of sthstudovat co jako hlavní/vedlejší obormajor/minor in sth
  3. (učit se) study, co learn sth
  4. (zkoumat) co study(provádět výzkum) research, explore sth

Vyskytuje se v

hlavní: mít/studovat co jako hlavní obormajor in sth

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

educate: be educated(vy)studovat, být vzděláván, vzdělávat se kde

degree: He's doing a degree in chemistry.Studuje chemii (na vysoké)

major: He majored in economics.Jako hlavní obor studoval ekonomii.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.