Hlavní obsah

studovaný, ob. študovaný

Vyskytuje se v

hlavní: mít/studovat co jako hlavní obormajor in sth

studovat: studovat co jako hlavní/vedlejší obormajor/minor in sth

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

educate: (vy)studovat, být vzděláván, vzdělávat se kdebe educated

major: Jako hlavní obor studoval ekonomii.He majored in economics.

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.