Hlavní obsah

studovaný, ob. študovaný

Vyskytuje se v

hlavní: mít/studovat co jako hlavní obormajor in sth

studovat: studovat co jako hlavní/vedlejší obormajor/minor in sth

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

studovat: Studoval na místní univerzitě.He studied at a local university.

educate: be educated(vy)studovat, být vzděláván, vzdělávat se kde

degree: He's doing a degree in chemistry.Studuje chemii (na vysoké)

major: He majored in economics.Jako hlavní obor studoval ekonomii.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.