Hlavní obsah

sledovaný

Vyskytuje se v

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

sledovat: Sledují nás.We are being followed.

sledovat: Sledovali jsme to v televizi.We watched it on TV.

tajně: tajně sledovat kohospy on sb

develop: developing storyprůběžně sledovaná událost průběžné zpravodajství

tail: have/put a tail on sbdát koho sledovat, nasadit na koho očko

video: watch sth on videosledovat co na videu

watch: watch sth on TVsledovat co v televizi

follow: We are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.

many: As many as 4 million people watched the game.Zápas sledovaly až 4 miliony lidí.

with: Are you with me?Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?

eye: be all eyespozorně sledovat

front burner: be on the front burnerbýt v popředí zájmu/velmi sledovaný/aktuální problém, otázka ap.