Hlavní obsah

sledovat

Nedokonavé sloveso

  1. (jít za) koho follow sb(pronásledovat) pursue(jako stín) shadow sbhovor. tail(stopovat) track, trail, stalk(pohyb osoby vysílačkou ap.) tag sbSledují nás.We are being followed.
  2. (pohledem) co watch(pozorovat) observe sth(monitorovat ap.) monitor(velmi pozorně) keep an eye on sth(cíl radarem) track(pečlivě prohlížet) study(zírat) eye sbSledovali jsme to v televizi.We watched it on TV.
  3. (dohlížet) co oversee sth(policejně, podezřelého) keep sb under surveillanceAmE též stake out sb
  4. (zájmy ap.) pursue, go after sth(cíl ap.) have in view

Vyskytuje se v

bedlivě: watch sth closely, keep a close eye on sb/sthbedlivě sledovat co

tajně: spy on sbtajně sledovat koho

sight: not let sb out of one's sightnespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovat

tail: have a tail on sbdát koho sledovat, nasadit na koho očko

video: watch sth on videosledovat co na videu

watch: watch sth on TVsledovat co v televizi

follow: We are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.

many: As many as 4 million people watched it.Sledovaly to nejméně 4 miliony lidí.

with: Are you with me?Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?

eye: be all eyespozorně sledovat

sledovat: We are being followed.Sledují nás.