Hlavní obsah

trail [treɪl]

Vyskytuje se v

blaze: blaze a trailin sth být průkopníkem, (pro)razit (novou) cestu v čem pokroku ap.

commit: be committed for trialbýt postaven před soud

trial: trialsof sth strasti, trápení, útrapy čeho

trial: by trial and errormetodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodou

trial: stand trialfor sth stanout před soudem, být souzen, být postaven před soud pro co pro zločin

adjourn: práv. adjourn a trialodročit proces

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

clinical: clinical trialsklinické testy

detention: pre-trial detentionpředběžné zadržení, vyšetřovací vazba do doby započetí soudního líčení

error: method of trial and errormetoda pokusu a omylu

jury: trial by jury, jury trialřízení před porotou

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

scenic: scenic trailvyhlídková trasa horská ap.

stand: stand trialstanout před soudem, být souzen, mít soud

summary: práv. summary trialzkrácený proces

test: tested in clinical trialsklinicky testováno

trial: criminal trialtrestní řízení

trial: summary trialzkrácené řízení

trial: be on trialbýt před soudem, být souzený

trial: trial by juryproces před porotou

trial: bring sb to trialpostavit koho před soud

trial: be committed for trialbýt postaven před soud kdo

trial: come to trialdostat se před soud případ ap.

trial: on trialna zkoušku zapůjčit, zaměstnat ap.

trial: trial versionzkušební verze

trial: trial periodzkušební doba

trial: give sth a trial(vy)zkoušet, zkusit co

war crime: war crime trialproces s válečnými zločinci

wine: wine trail/roadvinařská/vinná stezka

hit: AmE hit the road/trailvyrazit na cestu