Hlavní obsah

path [pɑːθ AmE pæθ]

Podstatné jméno

  1. pěšina, cesta, stezkalead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komuvýp. access pathpřístupová cesta
  2. dráha pohybutech. path trackingsledování dráhy pohybu

Vyskytuje se v

smooth: smooth the pathtowards sth připravit cestu čemu k cíli, for sb/sth ulehčit to komu/čemu

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

circle: The path circles the park.Cesta tvoří kruh kolem parku.

sejít: stray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's waysejít z cesty

stezka: mountain pathhorská stezka

přístupový: access path/roadpřístupová cesta/silnice

věšet: hovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyesvěšet komu bulíky na nos