Hlavní obsah

sejít

Vyskytuje se v

cesta: sejít z cestygo astray

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

roh: sejít se s kým na rohumeet sb at the corner

sejít se: Sejdeme se na nádraží.We'll meet at the station.

mysl: Sejde z o očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

downstairs: go downstairs(se)jít dolů po schodech

down: He came down the stairs.Sešel (dolů) ze schodů.

meet: Meet me at the station at eight.Sejdeme se na nádraží v osm.