Hlavní obsah

vystoupit

Dokonavé sloveso

  1. (z dopravního prostředku) z čeho get off sth(z auta ap.) get outform. step out of sth(z lodi ap. též) disembark from sthVystup(te) na konečné.Get off at the terminus.
  2. (z řady ap.) z čeho step out of/from sth
  3. (vzdát se členství) z čeho get/pull out of sth(z klubu ap.) leave sth, resign one's membership of sth
  4. (vyjít nahoru) na co climb (up), go up sth(na kopec ap.) form. ascend sthvystoupit na vrchol horyclimb to the top of the mountain
  5. (stoupnout) rise
  6. (účinkovat) v čem perform in sth(objevit se) appear swh, make an appearance in/on sthvystoupit s projevemmake a speech

Vyskytuje se v

ostře: ostře vystoupit proti čemuspeak out strongly against sth

autobus: nastoupit do/vystoupit z autobusuget on/off the bus

vlak: nastoupit do/vystoupit z vlakuget on/get off the train

z, ze: vystoupit z autaget out of the car

last hurrah: rozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupithave a last hurrah

loom: (vy)nořit (se), vystoupit z mlhy ap.loom out of sth

off: vystoupit, vysednout z čeho vlaku ap.get off sth

speak out: vystoupit na podporu čeho, podpořit co, vyslovit se pro cospeak out in favour of sth

step: sestoupit, slézt z čeho pódia ap., vystoupit z čeho z vlaku ap.step off sth

TV: jít do televize, vystoupit v televizi politik ap.go on TV

witness stand: vypovídat u soudu, vystoupit jako svědek k soudutake the witness stand

appearance: Dvakrát vystoupil v televizi.He made two TV appearances.

come out: Vystoupila ve prospěch..., Vyjádřila se ve prospěch...She came out in favour of ...

order: Nařídil mu, aby vystoupil z auta.He ordered him out of the car.

vystoupit: Vystup(te) na konečné.Get off at the terminus.