Hlavní obsah

vystoupit

Dokonavé sloveso

  1. (z dopravního prostředku) z čeho get off sth(z auta ap.) get outform. step out of sth(z lodi ap. též) disembark from sthVystup(te) na konečné.Get off at the terminus.
  2. (z řady ap.) z čeho step out of/from sth
  3. (vzdát se členství) z čeho get/pull out of sth(z klubu ap.) leave sth, resign one's membership of sth
  4. (vyjít nahoru) na co climb (up), go up sth(na kopec ap.) form. ascend sthvystoupit na vrchol horyclimb to the top of the mountain
  5. (stoupnout) rise
  6. (účinkovat) v čem perform in sth(objevit se) appear swh, make an appearance in/on sthvystoupit s projevemmake a speech

Vyskytuje se v

ostře: ostře vystoupit proti čemuspeak out strongly against sth

autobus: nastoupit do/vystoupit z autobusuget on/off the bus

vlak: nastoupit do/vystoupit z vlakuget on/get off the train

z, ze: vystoupit z autaget out of the car

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

loom: loom out of sth(vy)nořit (se), vystoupit z mlhy ap.

off: get off sthvystoupit, vysednout z čeho vlaku ap.

speak out: speak out in favour of sthvystoupit na podporu čeho, podpořit co, vyslovit se pro co

step: step off sthsestoupit, slézt z čeho pódia ap., vystoupit z čeho z vlaku ap.

TV: go on TVjít do televize, vystoupit v televizi politik ap.

witness stand: take the witness standvypovídat u soudu, vystoupit jako svědek k soudu

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

come out: She came out in favour of ...Vystoupila ve prospěch..., Vyjádřila se ve prospěch...

order: He ordered him out of the car.Nařídil mu, aby vystoupil z auta.