Hlavní obsah

zakročit

Vyskytuje se v

measure: přijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemutake measures to do sth, against sth