Hlavní obsah

postavit se

Dokonavé sloveso

  1. (zaujmout místo) kam (come and) stand swh, position osf swh(zaujmout pozici) assume a positionpostavit se do frontyjoin the queue/AmE line
  2. (vstát) stand up, get up, rise to one's feet
  3. (zastat se) za koho/co stand up for sb/sth, back up sb/sth, stick up for sb/sth
  4. (vzepřít se) komu oppose, defy sb(problému ap.) komu/čemu face, confront sb/sth(silnějšímu ap.) stand up to sb(vzdorovat) resist sb/sth(v boji) fight sb(v zápase ap.) take on sbPostavili se nepříteli.They faced the enemy.
  5. (zaujmout stanovisko) k čemu take a stand on sth, adopt an attitude to sth

Vyskytuje se v

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

za: postavit se za kohostand up for sb

hind: postavit se na zadní, vzepnout seget on one's hind legs

leg: postavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit seget on one's hind legs

pull: zotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupypull round

rally: postavit se za koho podpořitrally behind/to sb

set: vzdorovat, postavit se na odporset at defiance

stand: postavit se (proti) čemumake a stand against sth

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

up: vstát, postavit se, stoupnout sistand up

postavit se: postavit se do frontyjoin the queue/AmE line