Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (domem ap.) behind(dále než) past(jistou vzdálenost) afterza mostempast the bridgeza rohem(a)round the corner(až) za hranicí čehobeyond sthmít za seboube through sth
 2. přen.(vyjádření podpory)
 3. (v dané době) in(během) during(vlády) underza válkyduring the war
 4. (frekvence,opakování) a(celé období) over(opakovaně v rozmezí) withintřikrát za denthree times a dayjednou za časonce in a whileza poslední týdenover the past week
 5. (jak dlouho) in(poté) laterBude tu za chvíli.He'll be here in a minute.od zítřka za týdentomorrow week
 6. (posloupnost) after(neustále) byza sebou(v řadě) in a row, (ve sledu) in succession, (opakovaně) times over
 7. (koupě, odměna) for(cena kusu) at(utratit) on(na jednotku,osobu) perKoupil to za stovku.He bought it for a hundred.Děkuji za ...Thank you for ...Kolik je to za noc?How much is it per night?
 8. (vzadu, dozadu) afterŠel za mnou.He followed me.
 9. (pozadu) behind
 10. (uchopit ap.) by(zatahat) atChytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.držet se za rucehold hands, go hand in hand
 11. (dokud ještě) when, while(podmínky) underza jistých okolnostíunder certain circumstancesza každého počasíin all weathers, come rain or shine
 12. (účel) forStojí to za vidění.It is worth seeing.
 13. (ve výčtu)za prvéfirst(ly)za druhésecondly

Vyskytuje se v

advantageous: at advantageous pricesza výhodné ceny

affordably: affordably priced(nabízený) za dostupnou cenu

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

air-to-air: air-to-air refuellingtankování za letu

animal rights: animal rights movement/activistshnutí/bojovníci za práva zvířat

arrears: be in rent arrearsdlužit za nájem, dlužit nájemné/na nájemném

at: at duskza soumraku

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bargain basement: at bargain basement pricesza pár babek/šupů

bend: around the bendza zatáčk(o)u

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

bill: phone billúčet za telefon

bonus: no claims bonusbonus za bezeškodní průběh pojistky

bravery: bravery awardvyznamenání/cena za statečnost

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

by: by nightv noci, za noci

call: ekon. calls in arrearsnedoplatky za upsané akcie

cash: cash down, AmE cash on the barrelheadpeníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupi

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

circumstance: under certain circumstancesza jistých okolností

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

closed: behind closed doorsza zavřenými dveřmi jednání ap.

commission: ekon. commission agentprovizní prodejce, jednatel za provizi

commission: ekon. on commissionza provizi

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

consider: consider osf to be sthpovažovat se za co

corner: (a)round the corner(hned) za rohem

counter: behind the counterza pultem, za přepážkou

credulity: stretch credulityjít až za hranici uvěřitelnosti

dark: dark resistanceodpor za temna fotočlánku

dawn: at dawnza svítání

day: by the daydenně, za den, každým dnem

daybreak: at daybreakza svítání/rozbřesku

daylight: at daylightza úsvitu

daytime: in the daytimeve dne, za dne, během dne

ebb: on the ebbza odlivu, přen. v úpadku, upadající, na ústupu

excess baggage: excess baggage chargepoplatek za nadváhu zavazadel

expense: at vast expenseza ohromnou částku, s ohromnými výdaji

failure: consider osf a failurepovažovat se za neschopného

fare: air farecena letenky, cena za leteckou přepravu

fare: taxi farecena za taxi

fast: stand faststát si (pevně) za svým, být neústupný

fire sale: at fire-sale pricesza výprodejové ceny nabízený ap.

following: following distanceodstup za vpředu jedoucím vozidlem

garden: back gardenzahrádka za domem

give: give sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou

glad: be glad of sthbýt rád za co

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

guise: in the guise of sb/sthi přen. převlečený za koho/co

halter: halter toptop s ramínkem/se zavazováním za krk bez zádové části

hazard: AmE hazard payrizikový příplatek, příplatek za riziko

hot: tech. hot-pressedlisovaný za horka

hot: tech. hot-rolledválcovaný za tepla

in-flight: in-flight refuellingtankování za letu

in-flight: in-flight moviefilm promítaný za letu

inside: on the insidena vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemi

invalid: declare sth invalidprohlásit co za neplatné manželství ap.

jiffy: in a jiffyza chvilku, cobydup, v cuku letu

join: join handschytit se za ruce, spojit ruce kněz novomanželům

justice: social justice warriorsbojovníci za sociální spravedlnost

late: late fee(zvýšený) poplatek za zpoždění

late: late markpoznámka za pozdní příchod do třídní knihy

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

liability: liability insurancepojištění odpovědnosti za škodu

liable: liable for damagesodpovědný za škody

lib: Women's LibHnutí za osvobození žen, feminismus

look: look a foolvypadat jako blázen, být za blázna

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

merit: merit awardocenění za zásluhy

merit: promotion by meritpovýšení za zásluhy

moment: in a momentza chviličku, hned přijít ap.

money: blood moneypeníze za nájemnou vraždu

mooring: mooring feepoplatek za vyvázání/kotvení lodi

negotiable: at a negotiable priceza smluvní cenu, cena dohodou

no: no wayv žádném případě, ani za nic

no claims: no-claims bonus/discountsleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidla

note: be worthy of notestát za pozornost

notice: worth noticingstojící za povšimnutí

off-message: polit. be off-messagenehovořit (oficiálně) za stranu/v souladu se stranickou linií

optional: optional extra(s)výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatek

a, an: $15 a metre15 dolarů za metr

a, an: 150 kilometres an hour150 kilometrů za hodinu

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

aid: with the aid of sthza pomoci, (s) pomocí čeho