Hlavní obsah

minute [ˈmɪnɪt]

Vyskytuje se v

just: just a minuteminutku (počkejte)

silence: minute's silenceminuta ticha

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

in: I'll be there in a minute.Budu tam za minutku.

most: You have 15 minutes at the most.Máš maximálně 15 minut.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

wait: Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.

brzy: any minute nowjiž brzy už už

minutový: minute hand, big handminutová ručička

ručička: minute/big handminutová/velká ručička

ticho: minute of silence, one minute's silenceminuta ticha

úhoz: keystroke rate, number of characters (per minute)počet úhozů za minutu ap.

chůze: It is five minutes' walk from here.Je to odsud pět minut chůze.

chvíle: She should be back any minute (now).Měla by se každou chvíli vrátit.

ihned: I'll be back in a minute.Přijdu ihned.

jít: My watch is five minutes fast/slow.Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.

minutka: Just a minute!Minutku (počkejte)!

napřed: The clock is five minutes fast.Hodiny jdou o pět minut napřed.

necelý: in just under ten minutesza necelých 10 minut

okamžik: Just a minute/moment/second please.Okamžik, prosím.

počkat: Wait a minute!, Hold on!Počkejte chvilku!

pozadu: The clock is five minutes slow.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

vykrvácet: The victim bled to death in ten minutes.Oběť vykrvácela za deset minut.

za: He'll be here in a minute.Bude tu za chvíli.

zápis: take the minutesdělat zápis ze schůze ap.

minute: the minuteszápis, záznam, protokol z jednání ap.