Hlavní obsah

ihned

Vyskytuje se v

occupancy: ihned volný/k nastěhování, nastěhování možné ihned byt k pronájmu ap.(for) immediate occupancy

payment: zaplacení ihned po obdržení fakturypayment on invoice

quick: pohotově, (i)hned, bez váhání udělat cobe quick to do sth

suggest: automaticky napadnout, (ihned) vytanout na mysli, nabízet se myšlenka, odpověď ap.suggest itself

ihned: ihned jakas soon as, sotva no sooner ... than