Hlavní obsah

minute [ˈmɪnɪt]

Vyskytuje se v

just: just a minuteminutku (počkejte)

silence: minute's silenceminuta ticha

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

clock: The clock is 10 minutes slow.Hodiny jdou o 10 minut pozadu.

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

in: I'll be there in a minute.Budu tam za minutku.

most: You have 15 minutes at the most.Máš maximálně 15 minut.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

wait: Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.