Hlavní obsah

wait [weɪt]

Sloveso

  1. for sb/sth čekat, počkat na koho/coJust you wait.Jen počkej. a uvidíšWho are you waiting for?Na koho čekáte?keep sb waitingnechat koho čekat
  2. Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.
  3. on sb obsluhovat koho zákazníka ap.

Vyskytuje se v

black and white: in black and whitečerné na bílém

minute: wait a minutemoment, počkat

wait: cannot wait to do sthnemoci se dočkat čeho

white: whitesběloši, bílí

white-collar: white collarbílý límeček

admiral: white admiralbělopásek dvouřadý

blood count: red/white blood countmnožství/počet červených/bílých krvinek

bread: white/brown/graham breadbílý/tmavý/grahamový chléb

chalk: chalk whitebílý jako křída, křídově bílý

collar: white-collar (worker)úředník

corpuscle: anat. red/white (blood) corpusclesčervené/bílé krvinky

dead: dead whitemrtvolně bílý barva

female: black/white femalečernoška/běloška

flag: raise the white flagvyvěsit bílou vlajku vzdát se ap.

list: waiting listpořadník (čekatelů)

night: white nightbezesná noc kdy nemůže člověk spát

pearl: pearl whiteperlová běloba

pepper: black/white pepperčerný/bílý pepř

rhinoceros: white rhinocerosnosorožec tuponosý

robe: white-robed manmuž oděný v bílém

sale: white salevýprodej domácího prádla ložního ap.

satin: satin whiteatlasová běloba v papírenství

stork: white storkčáp bílý

sturgeon: zool. white sturgeonjeseter bílý

sugar: white sugarrafinovaný cukr

veined: zool. green-veined whitebělásek řepkový

waiting: waiting timečekací doba

waiting list: surgical waiting listpořadník čekatelů na operaci

white-knuckle: white-knuckle ride= pouťová atrakce nabízející děsivou a zároveň vzrušující jízdu horská dráha, centrifuga ap.

winged: white-wingedbělokřídlý

woman: black/white/yellow womančernoška/běloška/Asiatka

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

from: bread made from white flourchléb z bílé mouky

her: Wait for her.Počkej na ni.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

male: white maleběloch

outside: He waited outside the shop.Čekal před obchodem.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

see: Wait and see.Počkej a uvidíš.

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

waiting game: play the/a waiting gametakticky vyčkávat, prodlužovat to, uplatňovat vyčkávací taktiku

bělásek: cabbage white, large whitebělásek zelný

běloch: the whites, white peopleběloši

bílý: white winebílé víno

čekat: keep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsnechat koho čekat

dočkat se: cannot/can hardly wait to do sthnemoci se dočkat čeho

dům: White HouseBílý dům

dvorní: lady-in-waiting, svobodná maid of honourdvorní dáma

chléb: white/brown breadbílý/tmavý chléb

káva: white coffee, coffee with milkkáva s mlékem

krvinka: white corpuscle, leukocytebílá krvinka

lež: white lienevinná/milosrdná lež dobře míněná

nechat: keep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand upnechat koho čekat

prádlo: white goods, household linenbílé domácí prádlo

slepecký: white stickslepecká hůl

slída: muscovite, white micasvětlá slída

spodina: white trashbělošská spodina v USA

stání: No Parking/WaitingZákaz stání

stříbřitě: silver-whitestříbřitě bílý

treska: whitingtreska bezvousá/merlang

víno: red/white winečervené/bílé víno

vlajka: white flagbílá vlajka znamení kapitulace

zelí: head/red/white cabbagehlávkové/červené/bílé zelí

žralok: (great) white shark, man-eater, man-eating sharkžralok bílý/lidožravý

aby: I can't wait for them to come.Už aby tu byli.

: I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.Počkám, až přijde.

dojíst: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

dojít: Wait your turn.Počkej, až na tebe dojde (řada).

dokud: I'll wait until you come.Počkám, dokud nepřijdeš.

chvilka: Wait a second!Počkej chvilku!

když: If it rains, I will wait.Když bude pršet, počkám.

kopírování: colour/black and white copyingbarevné/černobílé kopírování

mít: You should wait.Měl bys(te) počkat.

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí

než: Wait till I come., Wait for me to come.Počkej, než přijdu.

počkat: Wait a minute!, Hold on!Počkejte chvilku!

podržet: Wait for it!A teď se podrž(te)!

před, přede: I will wait outside the bank.Počkám před bankou.

překvapit: Wait for it!Nech(te) se překvapit! počkejte si

stačit: Wait, I can't keep up (with you)!Počkej, nestačím ti!

stát: be queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sthstát ve frontě

uvidět: I can't wait to see it.Nemůžu se dočkat, až to uvidím.

: I've been waiting here for an hour.Čekám tu už hodinu.

věčnost: I've been waiting here for ages.Čekám tady věčnost.

však: Just (you) wait!Však počkej!

vyčkat: Wait for it.Vyčkej času.

černý: in black and whitečerné na bílém

křída: (as) white as chalkbílý jako křída

sníh: snow-white, as white as snowbílý jako sníh

soudný: wait till kingdom comečekat až do soudného dne

stěna: as white/pale as a sheetbledý jako stěna

trpělivost: Good things come to those who wait.Trpělivost přináší růže.

želízko: do koho se vkládají naděje hovor. a (great) white hopeželízko v ohni