Hlavní obsah

waiting [weɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

minute: wait a minutemoment, počkat

wait: cannot wait to do sthnemoci se dočkat čeho

list: waiting listpořadník (čekatelů)

waiting: waiting timečekací doba

waiting list: surgical waiting listpořadník čekatelů na operaci

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

her: Wait for her.Počkej na ni.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

outside: He waited outside the shop.Čekal před obchodem.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

see: Wait and see.Počkej a uvidíš.

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

waiting game: play the/a waiting gametakticky vyčkávat, prodlužovat to, uplatňovat vyčkávací taktiku

čekat: keep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsnechat koho čekat

dočkat se: cannot/can hardly wait to do sthnemoci se dočkat čeho

dvorní: lady-in-waiting, svobodná maid of honourdvorní dáma

nechat: keep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand upnechat koho čekat

stání: No Parking/WaitingZákaz stání

treska: whitingtreska bezvousá/merlang

aby: I can't wait for them to come.Už aby tu byli.

: I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.Počkám, až přijde.

dojíst: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

dojít: Wait your turn.Počkej, až na tebe dojde (řada).

dokud: I'll wait until you come.Počkám, dokud nepřijdeš.

chvilka: Wait a second!Počkej chvilku!

když: If it rains, I will wait.Když bude pršet, počkám.

mít: You should wait.Měl bys(te) počkat.

než: Wait till I come., Wait for me to come.Počkej, než přijdu.

počkat: Wait a minute!, Hold on!Počkejte chvilku!

podržet: Wait for it!A teď se podrž(te)!

před, přede: I will wait outside the bank.Počkám před bankou.

překvapit: Wait for it!Nech(te) se překvapit! počkejte si

stačit: Wait, I can't keep up (with you)!Počkej, nestačím ti!

stát: be queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sthstát ve frontě

uvidět: I can't wait to see it.Nemůžu se dočkat, až to uvidím.

: I've been waiting here for an hour.Čekám tu už hodinu.

věčnost: I've been waiting here for ages.Čekám tady věčnost.

však: Just (you) wait!Však počkej!

vyčkat: Wait for it.Vyčkej času.

soudný: wait till kingdom comečekat až do soudného dne

trpělivost: Good things come to those who wait.Trpělivost přináší růže.

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí