Hlavní obsah

waiting [weɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí

minute: wait a minutemoment, počkat

wait: cannot wait to do sthnemoci se dočkat čeho

wait: Wait for it.Vydrž., Nespěchej., Dočkáš se.

wait: Wait for it.A teď se podrž. před překvapivým sdělením

list: waiting listpořadník (čekatelů)

wait: keep sb waitingnechat koho čekat

waiting list: surgical waiting listpořadník čekatelů na operaci

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

her: Wait for her.Počkej na ni.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

outside: He waited outside the shop.Čekal před obchodem.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

see: Wait and see.Počkej a uvidíš.

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

wait: Just you wait.Jen počkej. a uvidíš

wait: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

wait: Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.

waiting game: play the/a waiting gametakticky vyčkávat, prodlužovat to

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

dvorní: dvorní dámalady-in-waiting, svobodná maid of honour

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting

počkání: na počkáníprováděný ap. while you wait, bez nutnosti objednání walk-in

stání: Zákaz stáníNo Parking/Waiting

treska: treska bezvousá/merlangwhiting

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

čekat: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

čekat: Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

dokdy: Počkám, dokdy budu moct.I'll wait as long as I can.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

chvilka: Počkej chvilku!Wait a second!

když: Když bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.

mít: Měli bychom počkat.We should wait.

než: Počkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

počkat: Počkejte chvilku!Wait a minute!, Hold on!

podržet: A teď se podrž(te)!Wait for it!

před, přede: Počkám před bankou.I will wait outside the bank.

překvapit: Nech(te) se překvapit! počkejte siWait for it!

stačit: Počkej, nestačím ti!Wait, I can't keep up (with you)!

stát: stát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth

uvidět: Nemůžu se dočkat, až to uvidím.I can't wait to see it.

uvidět: Počkáme a uvidíme.We'll wait and see.

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

však: Však počkej!Just (you) wait!

vyčkat: Vyčkej času.Wait for it.

vyčkat: Vyčkáme, až/dokud ...We will wait until ...

soudný: čekat až do soudného dnewait till kingdom come

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Good things come to those who wait.