Hlavní obsah

počkat

Dokonavé sloveso

  1. (strávit čas čekáním) na koho/co wait for sb/sth(chvilku) hovor. hold on(při telefonování) hang onPočkejte chvilku!Wait a minute!, Hold on!počkat si na koho(počíhat v záloze ap.) waylay, ambush, (odchytit ap.) buttonhole sb
  2. (odložit na později) s čím wait with sth, postpone, put off sth

Vyskytuje se v

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

chvilka: Počkej chvilku!Wait a second!

když: Když bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.

minutka: Minutku (počkejte)!Just a minute!

mít: Měl bys(te) počkat.You should wait.

než: Počkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.

před, přede: Počkám před bankou.I will wait outside the bank.

stačit: Počkej, nestačím ti!Wait, I can't keep up (with you)!

uvidět: Počkáme a uvidíme.We'll wait and see.

však: Však počkej!Just (you) wait!

just: minutku (počkejte)just a minute

finish: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

her: Počkej na ni.Wait for her.

seat: Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restauracíWait to be seated, please.

see: Počkej a uvidíš.Wait and see.

wait: Jen počkej. a uvidíšJust you wait.

hold: Tak počkat!, Pomalu, pomalu!, Zadrž!hovor. Hold your horses!

počkat: počkat si na kohopočíhat v záloze ap. waylay, ambush, odchytit ap. buttonhole sb