Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (v té chvíli) when, at the time when(po dobu co) whileKdyž už jsi tu.Once you are here.vždycky, kdyžwhenever, every time when
  2. (poté co) after, whenKdyž to udělal, ...When he had done that..., Having done that...
  3. hovor.(jestliže) ifhovor.(v případě) in caseKdyž bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.
  4. i když (ačkoli) although, (even) thoughi když (i kdyby) even ifOdpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

Vyskytuje se v

: kdyžonly when

co: co kdyžwhat if

i: i kdyževen when, ačkoli even though, although

létat: Když se kácí les, lítají třísky.You can't make an omelette without breaking eggs.

malý: Když jsem byl malý.When I was a child.

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

posledně: Posledně, když jsem tu byl ...Last time I was here ...

rozednít se: Když se rozednělo ...When dawn broke ...

uslyšet: Když to uslyšel(a) ...On hearing that ...

vadit: Bude Vám vadit, když otevřu okno?Do you mind if I open the window?

vadit: Nevadí, když...?Is it okay if...?

vždy: Vždy, když ho potkám ...Each time I see him ...

zrovna: Zrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...

bič: odříkat co jako když bičem mrskáreel off sth

chtít se: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

lhát: Lže, jako když tiskne.hovor. He's lying through his teeth.

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

hindsight: in hindsightkdyž se na to podívám zpětně

weather: weather permittingkdyž počasí dovolí, za příznivého počasí

at: While you're at it ...Když už jsi v tom... když už to děláš

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

fighting chance: He has a fighting chance to win.Když zabojuje, mohl by vyhrát.

go on: When the lights go on ...Když se rozsvítí světla...

grieve: I was grieved to hear of his suicide.Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.

handle: When you have (got) a handle on it.Když víš, jak na to.

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

last: When I saw her last ...Když jsem ji naposledy viděl ...

mind: Do you mind if ...?Nevadí, když ...?

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

reverse gear: When the car is reverse gear ...Když je v autě zařazená zpátečka...

speaking: Speaking of which...Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

what: What if I miss the train?Co když zmeškám vlak?

when: when coldkdyž je zima

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.

while: While the news has been good ...I když byly zprávy (zatím) dobré ...

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

way: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.